S. 04(48) (2018)

Chuyên san Khoa học Tự nhiên

Mục lục

Bài viết

Về môđun giả-s-nội xạ Tóm tắt PDF
Lương Thị Minh Thủy 5
Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Nhân, Trương Minh Đức, Lê Thị Hồng Thanh 12
Nghiên cứu hiện tượng kết cặp của phonon quang dọc và plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn InAlAs Tóm tắt PDF
Dương Đình Phước, Đinh Như Thảo 24
Polaron từ trong vật liệu bán dẫn từ pha loãng Tóm tắt PDF
Phan Văn Nhâm, Bùi Đình Hợi 34
Động học phổ trong phát xạ laser màu băng rộng Tóm tắt PDF
Hoàng Hữu Hòa 42
Phân tích và đánh giá hàm lượng patulin trong các loại nước uống trái cây bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu nâng cao Tóm tắt PDF
Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Nguyễn Thị Minh Tươi 47
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2/CNTs bằng phương pháp thủy phân kết hợp siêu âm Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải 58
Một số đặc điểm hình thái của sò lông Anadara antiquata (Linnaeus, 1758) ở miền Trung Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Anh, Trần Văn Giang 68
Một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá dìa (Siganus guttatus) giai đoạn nuôi thương phẩm nuôi ở đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Tý, Hoàng Lê Thùy Lan 75
Đặc điểm hình thái các loài ốc thuộc họ Streptaxidae và Subulinidae (Gastropoda: pulmonata) tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Bùi Thị Chính, Bùi Ninh, Ngô Quý Thảo Ngọc 84
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cá chình bông nước ngọt (Anguilla marmorata) nuôi thương phẩm trong bể xi măng tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Tóm tắt PDF
Võ Thị Thanh Trúc, Trần Thanh Sơn, Trần Văn Giang 92
Đa dạng thực vật và thực trạng sử dụng vườn trường ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế Tóm tắt PDF
Dương Thị Minh Hoàng 102
Phân lớp dữ liệu mất cân bằng với thuật toán HBU Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan Anh 110
Cải tiến thuật toán luồng cực đại có giá cực tiểu cho phương pháp MTA Tóm tắt PDF
Phan Hoàng Nam, Trần Hoài Nhân 117
Biến động sử dụng đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 - 2017 Tóm tắt PDF
Phan Văn Trung, Trần Thị Lý, Nguyễn Đăng Độ 128