Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiến thức và hành vi tìm kiếm dịch vụ khám chữa bệnh vô sinh nam của bệnh nhân khám ngoại trú tại Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Bùi Đồng Tiến, Hà Văn Như

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả kiến thức và hành vi tìm kiếm dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) vô sinh và một số yếu tố ảnh hưởng của người bệnh (NB) đến khám ngoại trú tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (BVBD) năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 6/2017 tại BVBD – Tp. Hồ Chí Minh. Đối tượng nghiên cứu là người bệnh ngoại trú và cán bộ y tế liên quan (trưởng khoa Nam học, bác sĩ điều trị tại khoa Nam học).

Kết quả: Có 18,2% NB có kiến thức chung về vô sinh nam (VSN) đạt yêu cầu. Tỷ lệ NB biết nguyên nhân gây VSN của việc sử dụng thuốc điều trị không rõ nguồn gốc là 71,4%; tiếp xúc với thuốc trừ sâu là 42,9%; lạm dụng rượu bia và chất kích thích là 24,7%; có tiền sử mắc bệnh lây qua đường tình dục là 24%; hút thuốc lá là 23,4%. Cơ sở KCB được chọn nhiều nhất là cơ sở thuốc gia truyền (33,8%); phòng khám tư nhân (17,9%). Thiếu thông tin về cơ sở y tế điều trị VSN, khoảng cách địa lý, tâm lý lo ngại phải chờ đợi lâu, kinh phí điều trị là những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm dịch vụ KCB vô sinh nam.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy kiến thức của NB về bệnh VSN còn kém, đặc biệt là các hành vi nguy cơ gây vô sinh như uống rượu bia và hút thuốc lá. NB thiên về lựa chọn cơ sở thuốc gia truyền hoặc phòng khám tư nhân để điều trị. Vì vậy, việc tăng cường phổ biến kiến thức về VSN và thông tin về cơ sở y tế khám và điều trị VSN nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng là cần thiết.