Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 1, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dự định và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu: Kết quả nghiên cứu can thiệp cộng đồng tác động vào người cha áp dụng lý thuyết hành vi dự định

Trần Hữu Bích, Dương Kim Tuấn

Tóm tắt


Mục tiêu: Kiểm định giả thuyết rằng can thiệp thay đổi hành vi tác động vào người cha sẽ làm tăng dự định nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (NCBSMHT) ở tháng thứ nhất và thực hành NCBSMHT trong 6 tháng đầu của bà mẹ.

Phương pháp nghiên cứu: 390 cặp vợ chồng trong địa bàn can thiệp (huyện Kim Thành) và 412 cặp trong nhóm đối chứng (huyện Cẩm Giàng) đã được chọn tham gia chương trình can thiệp trong một năm. Người cha ở khu vực can thiệp đã tiếp nhận tài liệu giáo dục cho con bú, dịch vụ tư vấn tại cơ sở y tế và gia đình, tham gia vào câu lạc bộ người cha. Lý thuyết hành vi dự định được sử dụng để thiết kế và đánh giá việc cải thiện dự định và thực hành NCBSMHT của bà mẹ trong 6 tháng đầu.

Kết quả: Dự định NCBSMHT trong 6 tháng đầu của bà mẹ ở nhóm can thiệp cao hơn đáng kể so với nhóm chứng. Có 4,1% bà mẹ trong nhóm can thiệp cho trẻ bú mẹ hoàn toàn so với 0% ở nhóm đối chứng.

Kết luận: Can thiệp tác động vào người cha có thể làm thay đổi dự định và tỷ lệ NCBSMHT trong 6 tháng đầu của bà mẹ. Nhân viên y tế cần khuyến khích người cha trong gia đình tham gia vào các hoạt động hỗ trợ NCBSMHT.

Từ khóa: Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; người cha; lý thuyết hành vi dự định