Chi tiết về Tác giả

Công Trắng, Phan Sở Y tế thành phố Cần Thơ

  • T. 2, S. 4 (2018) - Bài viết
    Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan về dự phòng phơi nhiễm viêm gan vi rút B, C nghề nghiệp của điều dưỡng các khoa lâm sàng, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2018
    Tóm tắt