Chi tiết về Tác giả

Ánh Mai, Phan Thị Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

  • T. 3, S. 2 (2019) - Bài viết
    Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân Khoa Nội Tim mạch-Lão học, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa năm 2018
    Tóm tắt