Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 4, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG BẰNG CÁC BÀI TẬP DI TRUYỀN CÓ PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHANH

Lê Khắc Diễn

Tóm tắt


Rèn luyện tư duy sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả học tập cho học sinh phổ thông. Đặc biệt, trong xu thế hiện nay khi hình thức thi trắc nghiệm khách quan đang được áp dụng phổ biến thì năng lực tư duy của học sinh phải được vận dụng và phát triển một cách tối đa thông qua việc xây dựng các phương pháp tính nhanh để giải các bài toán, trong đó có dạng toán về di truyền học. Bài viết trình bày và phân tích phương pháp xác lập công thức tính nhanh tỷ lệ kiểu hình trong các phép lai thuộc quy luật Phân ly độc lập hay Liên kết gen.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683