T. 4, S. 1 (2015)

Tạp chí KH&CN số 07

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY Tóm tắt
Nguyễn Thị Hà Phương 3-10
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DẠNG ĐẤT BẰNG CÔNG NGHỆ GIS XÃ TRƯỜNG SƠN, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Phan Thanh Quyết, Trần Thế Hùng, Cao Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Tiến Đạt 11-24
TỤY NHÂN TẠO - GIẢI PHÁP MỚI CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG Tóm tắt
Hoàng Danh Tài 25-33
BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ VÀ ỨNG DỤNG TÌM LỘ TRÌNH XE THU GOM RÁC TỐI ƯU Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Tóm tắt
Hoàng Đình Tuyền 34-39
RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG BẰNG CÁC BÀI TẬP DI TRUYỀN CÓ PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHANH Tóm tắt
Lê Khắc Diễn 40-46
ĐỐI CHIẾU NHỊP TRONG TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH Tóm tắt
Võ Thị Dung 47-53
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA “BÁT DANH HƯƠNG” QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Lê Trọng Đại 54-65
DẠY HỌC TRIẾT HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG Tóm tắt
Lương Lan Huệ 66-73
YẾU TỐ HƯ CẤU VÀ PHI HƯ CẤU TRONG TIỂU THUYẾT KHÔNG PHẢI HUYỀN THOẠI CỦA HỮU MAI Tóm tắt
Nguyễn Thị Nga 74-79
ĐỐI CHIẾU DANH TỪ SỐ NHIỀU TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Thắm 80-88
TỪ NGỮ TIẾNG ANH TRÊN BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Đỗ Thùy Trang 89-98


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683