T. 4, S. 2 (2015)

Tạp chí KH&CN số 08

Mục lục

Bài viết

Điều khiển tối ưu LQR cho hệ thống treo bán chủ động với mô hình nửa xe Tóm tắt
Trương Công Minh, Nguyễn Lê Hòa
VÍ GIẶM XỨ NGHỆ TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA THỜI HỘI NHẬP Tóm tắt
Nguyễn Văn Hạnh
VẤN ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY Tóm tắt
Trần Thị Mỹ Hồng
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING TRUYỀN MIỆNG (WORD OF MOUTH MARKETING) TẠI CÁC KHÁCH SẠN Ở THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh, Lê Quang Trực
ẢNH HƯỞNG CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA TRẺ EM Tóm tắt
Trần Thị Sáu
SỰ BIẾN THỂ KHÔNG GIAN TRONG HỘI HỌA Tóm tắt
Trần Công Thoan
CHÀO HỎI - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ - VĂN HÓA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG HÁN Tóm tắt
Lê Thị Như Thủy, Nguyễn Thị Mai Hoa
NHÂN VẬT MẢNH VỠ TRONG “TRỐN CHẠY” CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683