T. 4, S. 3 (2015)

Tạp chí KH&CN số 09

Mục lục

Bài viết

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CÓ HIỆU CHỈNH NITƠ CỦA CÁM GẠO SẤY VÀ CÁM GẠO TRÍCH LY KHI SỬ DỤNG LÀM THỨC ĂN CHO GÀ Tóm tắt
Diệp Thị Lệ Chi
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA PHỨC KẼM VỚI PHỐI TỬ CHỨA NHÓM AMIT Tóm tắt
Từ Sỹ Chương, Nguyễn Đức Vượng
THIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CÁC HỢP CHẤT PHENOL VÀ DỊ VÒNG MỚI ỨC CHẾ TƯƠNG TÁC PROTEIN-PROTEIN CỦA HỌ PROTEIN BCL-2, ÁP DỤNG VÀO VIỆC HỒI PHỤC TIẾN TRÌNH TỰ CHẾT CỦA TẾ BÀO UNG THƯ Tóm tắt
Võ Đức Duy
LỰA CHỌN CHU TRÌNH VÀ MÔI CHẤT LẠNH DÙNG TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt
Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Thành Văn
ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC LORENTZ LÊN DÒNG CHẤT LƯU HARTMANN 2D Tóm tắt
Đào Xuân Quy, Trần Tiến Đạt
TỐI ƯU CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI CHO MẠNG KHÔNG DÂY BĂNG SIÊU HẸP SỬ DỤNG KỸ THUẬT RANDOM-FTDMA Tóm tắt
Đỗ Minh Tiến
KHẢO SÁT HIỆU SUẤT CỦA HỆ THỐNG ĐA ĐẦU PHÁT - ĐA ĐẦU THU TIỀN MÃ HÓA max-dmin Tóm tắt
Nguyễn Thành Tín
TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt
Phan Thị Minh Lý, Bùi Văn Chiêm
BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI Tóm tắt
Trần Thị Sáu
TÂM THỨC HIỆN SINH TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN "CÁNH TRÁI" CỦA PHAN HỒN NHIÊN Tóm tắt
Trần Nhật Thu
XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT CỘNG ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT RAU NGÓT THEO HƯỚNG AN TOÀN TẠI QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Trần Công Trung, Diệp Thị Lệ Chi, Đinh Văn Chi


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683