T. 7, S. 1 (2018)

Tạp chí KH&CN số 16

Mục lục

Bài viết

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở KHU VỰC SÔNG KIẾN GIANG HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Tóm tắt
Nguyễn Mậu Thành 3-10
MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM BỘ ĐIỀU KHIỂN PID FUZZY ADAPTIVE CHO ĐỘNG CƠ SERVO DC Tóm tắt
Nguyễn Công Vinh 11-19
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XANH CỦA CÁC GIỐNG LÚA MIẾN NGỌT LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC Ở QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Đinh Thị Thanh Trà 20-26
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LOÀI RAU RỪNG TẠI QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Trần Lý Tưởng 27-33
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LIÊN VĂN HOÁ CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA CÁC NHIỆM VỤ TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LIÊN VĂN HOÁ Tóm tắt
Mai Thị Như Hằng 34-45
ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở QUẢNG NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1960 Tóm tắt
Đinh Thị Kim Ngân 46-54
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Ngọc 55-65
KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết 66-73


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683