T. 7, S. 2 (2018)

Tạp chí KH&CN số 17

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA CÀ CHUA ĐỎ LÙN, CÀ RỐT TÍ HON TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Bùi Thị Thục Anh 3-11
NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IBA (INDOLE-3 BUTYRIC ACID) ĐẾN HIỆU QUẢ GIÂM CÀNH MỘT SỐ GIỐNG HOA HỒNG TẠI ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Hương Bình 12-19
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINH BẰNG SMARTPHONE Tóm tắt
Nguyễn Văn Đoài, Nguyễn Hữu Tuấn 20-25
TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP SÀN DÀY SƯỜN THEO QUAN ĐIỂM SÀN TƯƠNG ĐƯƠNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Tùng 26-33
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Xuân Hảo 34-45
TƯ TƯỞNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN Tóm tắt
Nguyễn Thế Hoàn, Lương Hồng Văn 46-54
Cơ sở hình thành và sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn Tóm tắt
Lại Thị Hương 55-66
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TRONG CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG, QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Trần Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Thùy Dung 67-79
SỰ TAN RÃ MÔ HÌNH KHÔNG GIAN TRUYỀN THỐNG QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết 80-88
Communicative Activities in the English High School classrooms in Quang Binh Province: Problems and possible solutions Tóm tắt
Phạm Thị Hà 89-96


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683