Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP CHUYỂN TỤ ĐIỆN TRONG NGHỊCH LƯU ĐA BẬC

Trần Văn Thuận

Tóm tắt


Ngày nay các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió được quan tâm nghiên cứu ứng dụng cho việc cung cấp nguồn một cách rộng rãi. Vì vậy, bộ nghịch lưu ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều để cung cấp cho các thiết bị điện và điện tử. Bài nghiên cứu này sẽ trình bày một cấu hình nghịch lưu 9 bậc sử dụng phương pháp chuyển tụ điện với nhiều ưu điểm. Kết quả được thực hiện mô phỏng trên phần mềm PSIM 9.1 và được kiểm chứng qua thực nghiệm sử dụng phần mềm chuyên dụng Code Composer Studio để lập trình cho vi mạch TMS320F28335 của tập đoàn Texas Instruments điều khiển mạch nghịch lưu một pha chuyển tụ điện 9 bậc.

Toàn văn: PDF