Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁCH THỨC SINH VIÊN NHẮN TIN QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Tóm tắt


Tin nhắn bằng tiếng Việt trên điện thoại di động ngày nay được soạn thảo dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào người nhắn tin và người nhận tin nhắn. Nếu chữ viết trong tin nhắn không chuẩn thì theo thời gian sẽ làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt. Để tìm hiểu những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, bài báo sẽ tập trung phân tích các yếu tố ngôn ngữ từ cách nhắn tin trên điện thoại di động của sinh viên khoa ngoại ngữ, một thế hệ tri thức trẻ tương lai của đất nước, thế hệ sẽ sử dụng nhiều ngoại ngữ trong công việc và cuộc sống. Bài báo được thực hiện dựa trên các quan điểm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Hy vọng kết quả bài báo sẽ góp phần bé nhỏ vào công tác giảng dạy cho sinh viên học và sử dụng ngôn ngữ một cách hợp lý nhất trong thời đại hội nhập.

Toàn văn: PDF