Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giao tiếp và nhận diện hội chứng tự kỷ

Lê Hồng Khánh

Tóm tắt


Theo nghiên cứu của nhiều nhà hoạt động xã hội chuyên về tự kỷ, thông tin, kiến thức về chứng tự kỷ trong cộng đồng chưa được chú trọng đúng mức. Việc không nắm bắt thông tin đầy đủ có thể làm cho con người trở nên thờ ơ với người xunh quanh và đánh mất cơ hội của người cần được giúp đỡ. Một cách nhìn dựa trên những nghiên cứu, hoạt động của các nhà khoa học Hoa Kỳ và kiến thức ngôn ngữ học về giao tiếp có thể giúp vẽ nên một quan điểm tổng quát về hội chứng tự kỷ. Tuy nguyên nhân trực tiếp gây chứng tự kỷ vẫn còn chưa rõ, nhưng việc trang bị kiến thức  giúp tìm kiếm cơ hội,  cải thiện tình hình và chỉ ra những điều cần tránh nhằm tạo môi trường sống lành mạnh cho trẻ em  là bức thiết cho xã hội ngày nay và là một trong những nhiệm vụ giảng viên khoa sư phạm của Đại Học Khánh Hòa.     

Toàn văn: PDF