Chi tiết về Tác giả

An, Vũ Thị Lâm Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

  • T. 19, S. 2 (2019) - Bài viết
    KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN LACTIC TRUYỀN THỐNG TRÁI CÀ NA
    Tóm tắt  PDF