Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

P

Phan, Nguyen Thi Hong, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Phúc, Nguyễn Xuân, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Phúc, Nguyễn Văn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Phụng, Lâm Kim, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Phụng, Phan Hoàng
Phi, Tô Văn Nhật
Phi, Từ Thị Nam, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Phu, Huynh Dai, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Phuc, Nguyen Van
Phung, Phan Dinh, Ho Chi Minh City University of Food Industry
Phuong, Nguyen Thi, Ho Chi Minh City University of Food Industry
Phượng, Bạch Thị Bích, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
Phượng, Lê Thị Hồng, Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
Phượng, Nguyễn Thị Như
Phượng, Đàm Thị Bích, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Phương, Lê Thị Minh, Trường Đại học Sài Gòn
Phương, Lương Quý, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Quảng Nam
Phương, Nguyễn Vũ Hoàng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Phương, Nguyễn Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Phương, Nguyễn Thị Nam
Phương, Nguyễn Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Phương, Nguyễn Văn, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phương, Phạm Nguyễn Huy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

1 - 23 trong số 23 mục