Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí của Học Viện nông nghiệp Việt Nam

 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Ảnh trang chủ tạp chí

S. 8 (2015)

Mục lục

NÔNG HỌC

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM CỦA CÂY LÚA CẠN VÙNG TÂY BẮC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khoa, Phạm Văn Cường 1333
Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ và vô cơ đến sinh trưởng và chất lượng của cây hoa Thu Hải Đường và Dạ Yến Thảo trồng chậu Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Ngoc, Vu Ngoc Thang, Dong Huy Giới, Li-Hua Tang, Ya-Ning Chang 1343
CHỌN TẠO DÒNG DUY TRÌ BẤT DỤC ĐỰC TẾ BÀO CHẤT MỚI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN LÚA LAI Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Bùi Viết Thư, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Trâm 1352
KẾT QUẢ CHỌN TẠO DÒNG BẤT DỤC ĐỰC DI TRUYỀN NHÂN MẪN CẢM NHIỆT ĐỘ (TGMS) VÀ CÓ MÙI THƠM Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Mười, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Trâm 1360
QUẢN LÝ DƯỠNG CHẤT THEO ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN BIỆT TRONG BÓN NPK CHO CÂY MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT CÙ LAO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Quyên, Ngô Ngọc Hưng 1372
Đánh giá khả năng tổng hợp ARNtt và các tính trạng sinh lý liên quan của gen chịu ngập Sub1A ở cây lúa (Oryza sativa L.) Tóm tắt PDF
Pham Van Cuong, Fukao Takeshi, Julia Bailey-Serres 1382
Ảnh hưởng của mức đạm bón đến sinh trưởng của cây lúa trong các điều kiện hạn khác nhau Tóm tắt PDF
Tran Thi Thiem, Yamauchi Akira 1388

CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỌN LỌC ĐỐI VỚI LỢN NÁI DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO Tóm tắt PDF
Đoàn Phương Thúy, Phạm Văn Học, Trần Xuân Mạnh, Lưu Văn Tráng, Đoàn Văn Soạn, Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình 1397
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước thấp đến sự gây bệnh của vi rút đốm trắng (WSSV) trên tôm he Nhật Bản (Marsupenaeus japonicus) Tóm tắt PDF
Dang Thi Lua, Ikuo Hirono 1405

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ BÃ NẤM VÀ PHÂN GÀ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Nguyên Hải 1415
Lồng ghép nguy cơ lở đất trong quy hoạch sử dụng đất tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam Tóm tắt PDF
Do Van Nha 1424
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Đan, Nguyễn Khắc Thời, Bùi Thị Ngọc Dung 1435

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN (Streptomyces spp.) ĐỐI KHÁNG NẤM Pyricularia grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phong Lan, Võ Thị Thu Ngân, Trần Phước Lộc, Trần Hà Anh 1442
SO SÁNH HAI THUẬT TOÁN INC VÀ P&O TRONG ĐIỀU KHIỂN BÁM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN ĐỘC LẬP Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Ngư, Lê Thị Minh Tâm, Trần Thị Thường, Nguyễn Xuân Trường 1452
ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA NHÃN HƯƠNG CHI TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN LẠNH Tóm tắt PDF
Trần Thị Định, Nguyễn Thị Quyên 1464
SÀNG LỌC XẠ KHUẨN Actinomycestes sp. CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM GÂY BỆNH KHÔ VẰN LÚA Rhzoctonia solani Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Minh Trang, Đặng Phú Hoàng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Tống Văn Hải, Nguyễn Đức Bách 1474
KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA NANOCHITOSAN ĐỐI VỚI Colletotrichum acutatum L2 GÂY HẠI QUẢ CÀ CHUA SAU THU HOẠCH Tóm tắt PDF
Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Cao Cường, Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Thị Thủy Tiên 1481
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ CHẤT KHOÁNG VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA IN VITRO Ở CÂY HOA HỒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thủy, Ngô Thị Việt, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thùy Linh, Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thanh Hải 1488

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

NGHIÊN CỨU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẠI TỈNH BO KẸO, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Tóm tắt PDF
Xaysongkhame Phimmasone, Nguyễn Hữu Ngoan 1497
Đánh giá tác động của thương mại quốc tế và bảo hộ tới tiền lương sử dụng dữ liệu điều tra ngành công nghiệp sản xuất ở Thái Lan Tóm tắt PDF
Tran Dang Quan, Nguyen Thi Thuong, Ta Quang Kien 1507
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIỚI HẠN SẢN XUẤT NGẪU NHIÊN ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Tóm tắt PDF
Võ Hồng Tú 1519


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004