Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn

Tạp chí của Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Ảnh trang chủ tạp chí

S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019

Mục lục

Bài viết

QUYỀN TRẺ EM VỀ GIỮ MỐI LIÊN HỆ VỚI ÔNG BÀ: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỘNG HÒA PHÁP VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hoàng Thảo Anh 1
NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI VÀ QUYỀN ĐƯỢC IM LẶNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt PDF
Trịnh Tuấn Anh 8
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cừ 16
CÁC ĐIỀU KHOẢN LINH HOẠT CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPS VỚI VIỆC TIẾP CẬN DƯỢC PHẨM VÌ SỨC KHỎE CỘNG - KHUYẾN NGHỊ CÁCH THỨC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Diện 25
THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN Tóm tắt PDF
Phan Thị Hồng 35
MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ VỀ QUYỀN BỀ MẶT TRONG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 Tóm tắt PDF
Trần Thị Huệ 42
KINH NGHIỆM TỪ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Huỳnh Huyện 51
QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO NHÂN QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP - BỘ NGUYÊN TẮC CHỦ ĐẠO CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ KINH DOANH VÀ NHÂN QUYỀN VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đồng Thị Huyền Nga 57
LƯỢC SỬ LUẬT HÓA "HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH" TẠI HOA KỲ VÀ ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hồ Minh Thành 67
XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Tóm tắt PDF
Lê Minh Thành 78
NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA CHỦ SỞ HỮU SÁNG CHẾ VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO HỘ SÁNG CHẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Thảo, Lê Khả Luận 87
ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đinh Thị Minh Thư 99
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN TÌNH DỤC VÀ QUYỀN TÌNH DỤC TRONG QUAN HỆ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hải Yến 111
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRA TẤN Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Yến 122