Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHUYỂN HÓA SƯ PHẠM CÁC KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NHẰM TỐI ƯU HÓA SỰ LĨNH HỘI KIẾN THỨC CHO SINH VIÊN

Nguyễn Văn Lộc

Tóm tắt


Thông qua khảo sát quá trình chuyển hóa sư phạm kiến thức đại số tuyến tính, bài viết đề xuất một cách tiếp cận trong hình thành kiến thức các môn học dạy cho sinh viênTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429