Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG TRIẾT LÝ LÀM NÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở ĐỨC

Nguyễn Trung Thành

Tóm tắt


Cộng hòa Liên bang Đức là quốc gia có nền giáo dục đại học tiên tiến, phát triển toàn diện. Đây là kết quả của một quá trình lịch sử lâu dài, trong đó, toàn bộ hệ thống giáo dục đại học được xây dựng và tổ chức theo những triết lý cơ bản, nhất quán, mang chiều sâu tư tưởng và được kiểm chứng theo thời gian. Những kinh nghiệm đó hoàn toàn có thể được nghiên cứu tham khảo, và ứng dụng vào thực tiễn của hệ thống giáo dục đại học Việt NamTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429